Colorstab

Colorstab
Tanin za enološku upotrebu

Sastav
Smeša elago tanina (tanin ekstrahovan iz francuskog hrasta Limousin), galo tanina (tara i galla) ekstrahovan pomoću vode i katehina (iz semenki grožđa) koji sinergetski deluju u ekstrakciji i stabilizaciji boje kod crnih vina.

Karakteristike
COLORSTAB je nastao kao rezultat dugogodišnjeg iskustva kompanije “Enologica Vason” na području primene tanina u proizvodnji vina. Različite frakcije prirodnih tanina koje ulaze u sastav COLOSTAB-a istovremeno igraju nekoliko značajnih uloga u fiksiranju boje: inaktiviranje oksidaza prirodno prisutnih u grožđu čije prisustvo uzrokuje Botrytis cinerea, stvaranje složenih jedinjenja sa antocijanima. Prvo delovanje se prvenstveno vezuje za galotanine i katehinične tanine koji se odlikuju većom sposobnošću uklanjanja proteina, pa stoga denaturiraju proteinsku frakciju enzima oksidacije, sprečavajući njegovo aktiviranje. Fiksiranje boje osigurava frakcija katehin tanina koju prvenstveno čine tanin ekstrahovan iz semenki grožđa i iz Quebracho-a, te frakcija elago tanina (tanin ekstrahovan iz francuskog hrasta PREMIUM LIMOUSIN). Katehin tanini su reaktivniji i fiksiraju antocijane čak i u odsustvu kiseonika, dok je, nasuprot tome, elago taninima potrebna veća količina kiseonika da bi mogli imati isto delovanje. Osim toga, prisustvo elago tanina iz hrasta omogućuje korišćenje ove smese u velikim dozama bez negativnih uticaja na organoleptičku ocenu; jedinjenja nastala u toku hidrolize lignina doprinose postizanju vanilinskih tonova sličnih onima karakterističnim za vina odležala u drvenim sudovima. COLORSTAB doprinosi povećanju stabilnosti vina i povećanju otpornosti protiv oksidacije, a vina tretirana na ovaj način odlikuju se većom aromatskom kompleksnošću i većom punoćom ukusa.

Primena
COLORSTAB se preporučuje za tretiranje crnih vina u toku maceracije. Primenjuje se od početka maceracije i u prvim fazama prerade nakon otakanja sa šire.

Pri upotrebi COLORSTAB-a treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Uputstva za upotrebu
Pažljivo rastvoriti potrebnu količinu COLORSTAB-a u 10 delova tople vode, a zatim dodati masi koja se tretira; ne treba koristiti metalne predmete niti vodu bogatu kamencom.
Preporučuje se odgovarajuća mikrooksigenacija proizvoda tretiranih sa COLORSTAB-om.

Doziranje
Od 10 do 30 g/hL u fazi maceracije crnih vina;
od 3 do 8 g/hL u proizvodnji ružičastih vina.

Pakovanje
Vrećice od 500 g.

Čuvanje
Čuvati na hladnom, suvom i mračnom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti Proizvod je kategorizovan kao bezopasan.