Tutti frutti red

Tutti frutti red
Granulirani tanin za enološku upotrebu

Sastav
Tanin za enološku upotrebu izrađen od elago tanina stabiliziranog sa prirodnim polisaharidima. Dobijen je putem ekskluzivnog procesa hidroalkolholne ekstrakcije i naknadnog prosušivanja na vazduhu.

Karakteristike
TUTTIFRUTTI ® RED SG dobijen je brzom ekstrakcijom pomoću vode i alkohola iz pečenog hrastovog drveta, takav proces omogućava ekstrakciju polifenolnih jedinjenja smanjene organoleptičke agresivnosti, identično onima koje dolaze iz barrique buradi. Prisutnost supstanci nastalih hidrolizom i transformacijom lignina daje vinu notu „boise“ koja tipična za vina čuvana u barrique buradima. TUTTIFRUTTI ® RED SG ima antioksidativno delovanje i proizvodu produžava trajnost. Tretirano vino pokazuje organoleptičko poboljšanje, u vidu mekoće, punoće ili poboljšanje aromatskog profila, naglasak na voćnost. Kvalitet je zagarantovan analitičkim proverama kako bi se ispunili parametri diktirani od strane Codex Enologique International.

Uputstva za upotrebu
TUTTIFRUTTI ® RED SG se koristi za tretiranje crvenih i roze vina i destillata. Kod vina se može koristiti u ranoj fazi čuvanja proizvoda, preporučeno pre filtriranja. TUTTIFRUTTI ® RED SG može se koristiti u završnoj fazi školovanja crnih i roze vina, u tom slučaju preporučuje se koristiti pre fine filtracije sa proteinski stabilnim vinima. U svakom slučaju preporučujemo testiranje pre upotrebe sa različitim dozama tanina radi organoleptičke procene interakcije s proizvodom.
Za korišćenje TUTTIFRUTTI ® RED SG pridržavati se zakona na snazi. TUTTIFRUTTI ® RED SG deluje kao bistrilo.

Doziranje
od 2 do 5 g / hl za crvena vina;
od 1 do 5 g / hl za roze vina;
od 1 do 3 g / hl za bela vina;
od 5 do 20 g / hl za destilate.

Pakovanje
0,5 kg vreće.

Čuvati na suvom i hladnom mestu, nakon upotrebe zatvoriti.

Kategorija opasnosti Proizvod je kategorizovan kao bezopasan.