Ti premium

Ti premium
Katehinički tanin za enološku upotrebu

Sastav
Tanin ekstrahovan iz čaja za enološku upotrebu Karakteristike TI PREMIUM SG odražava taninski sastav koji je prirodno prisutan u zrelom grožđu. Formulacija procianidiničnog i katehiničnog porekla, daje taninu visoku reaktivnost u odnosu na belančevine, uključujući polifenoloksidazu. TI PREMIUM SG daje proizvodu veću izdržljivost i otpornost prema oksidaciji, tretirana vina pokazuju složeniji aromatični profil, bolju strukturu i svežinu. Odličan u slučajevima loših mirisa , reduktivne prirode. TI PREMIUM SG je jak antioksidans što omogućava smanjenje doze sumpornog dioksida.

Primena
TI PREMIUM SG se koristi kod crvenih i belih vina, sirćeta i destilata. Kod vina se koristi u ranim fazama prerade i u toku dorade. Upotreba u širi i mladom vinu sprečava oksidativne procese koje uzrokuje lakaza iz botriziranog grožđa. Tokom vinifikacije crvenih vina, njegova upotreba pomaže pri fiksaciji boje. TI PREMIUM SG se primenjuje kod belog vina za stabilizaciju belančevina, kako bi se smanjila upotreba bentonita. Antioksidativno delovanje može smanjiti količinu sumpornog dioksida potrebnu za čuvanje vina.
Za korišćenje TI PREMIUM SG pridržavati se zakona na snazi.

Upustvo za upotrebu
Pažljivo rastvoriti TI PREMIUM SG u 10 delova tople vode zatim dodati u masu, ne koristiti metalne predmete i vodu bogatu kamencom. Preporučuje se korišćenje nekoliko dana pre sledeće filtracije.

Doziranje
od 5 do 15 g / hl u maceraciji za proizvodnju crnih vina;
od 3 do 8 g / hl za proizvodnju roze vina;
od 1 do 5 g / hl za proizvodnju belih vina.

Pakovanje
0,5 kg vreće.

Držati na suvom i tamnom mestu, zatvoriti posle upotrebe