Premium Limousin

Premium Limousin
Tanin za enološku upotrebu

Sastav
Tanin za enološku upotrebu izrađen od francuskog hrasta Limousin putem ekskluzivnog procesa hidroalkolholne ekstrakcije iz drva.

Karakteristike
PREMIUM LIMOUSIN dobijen je brzom ekstrakcijom pomoču vode i alkohola iz hrastovog drva, takav proces omogučava ekstrakciju polifenolnih jedinjenja smanjene organoleptičke agresivnosi, identično onima koje dolaze iz barrique buradi. Prisutnost supstanci nastalih hidrolizom i transformacijom lignina daje vinu notu vanile koja je tipična za vina čuvana u barrique buradima. PREMIUM LIMOUSIN ima antioksidativno delovanje i proizvoidu produžava trajnost. Tretirano vino pokazuje organoleptičko poboljšanje, u vidu mekoće, punoće ili poboljšanje aromatskog profila. Kvalitet je garantovan analitičkim proverama kako bi se ispunili parametri diktirani od strane Codex Enologique International.

Primena
PREMIUM LIMOUSIN se koristi za tretiranje crvenih i belih vina, sirćeta i destillata. Kod vina se može koristiti u ranoj fazi čuvanja proizvoda pogotovo ako se koristite stare drvene bačve koje više nisu u mogućnosti otpuštati tanine , na taj način se stabilizuje boje vina. PREMIUM LIMOUSIN može se koristiti u završnoj fazi školovanja belih i crnih vina, u tom slučaju preporučuje se koristiti pre fine filtracije sa proteinski stabilnim vinima. U svakom slučaju preporučujemo testiranje pre upotrebe sa različitim dozama tanina radi organoleptičke procene interakcije s proizvodom.
Za korištenje PREMIUM LIMOUSIN pridržavati se zakona na snazi.

Uputstva za upotrebu
Pažljivo rastvoriti PREMIUM LIMOUSIN u 10 delova tople vode a zatim dodati u masu, ne koristiti metalne predmete i vodu bogatu kamencom. Preporučuje se korišćenje najmanje 10 dana pre sledećeg tretmana filtracije. Kako bi se izbegla taninsko-proteinska taloženja preporučeno je napraviti test proteinske stabilnost.

Doziranje
5 do 30 g / hl za crvena vina;
1 do 5 g / hl za bela vina;
10 – 40 g / hl za sirće;
5 – 40 g / hl za destilate.

Pakovanje
0,5 kg vreće.

Čuvanje
Čuvati na suvom i hladnom mestu, nakon upotrebe zatvoriti.