Premium Vinacciolo

Premium Vinacciolo
Granulirani tanin za enološku upotrebu

Sastav
Tanin ekstrahovan iz koštice vinove loze.

Karakteristike
PREMIUM VINACIOLO SG odražava taninski sastav koji je prirodno prisutan u zrelom grožđu. Njegov tanični sastav je uglavnom katehiničnog porekla, ekstrahovan iz zrelih koštica vinove loze. Formulacija procianidiničnog i katehiničnog tanina daje proizvodu visoku reaktivnost spram belančevina, uključujući polifenoloksidazu. PREMIUM VINACIOLO SG daje proizvodu veću izdržljivost i otpornost prema oksidaciji, tretirana vina pokazuju složeniji aromatični profil, bolju strukturu i svežinu.

Primena
PREMIUM VINACIOLO SG se koristi kod crvenih i belih vina, sirćeta i destilata. Kod vina se koristi u ranim fazama prerade i u toku dorade. Upotreba u širi i mladom vinu sprečava oksidativne procese koje uzokuje laktaza iz botriziranog grožđa. Tokom vinifikacije crvenih vina, njegova upotreba pomaže pri fiksaciji boje. PREMIUM VINACIOLO SG se primenjuje kod belog vina za stabilizaciju belančevina, kako bi se smanjila upotreba bentonita. Antioksidativno delovanje može smanjiti količinu sumpornog dioksida potrebnu za čuvanje vina.
Za korišćenje PREMIUM VINACIOLO SG-a pridržavati se zakona na snazi.

Uputstva za upotrebu
Pažljivo rastvoriti PREMIUM VINACCIOLO SG u 10 delova tople vode zatim dodati u masu, ne koristiti metalne predmete i vodu bogatu kamencom. Preporučuje se korišćenje nekoliko dana pre sledeće filtracije.

Doziranje
od 5 do 10 g / hl u maceraciji za proizvodnju crnih vina;
od 3 do 5 g / hl za proizvodnju roze vina;
od 1 do 5 g / hl za proizvodnju belih vina.

Pakovanje
0,5 kg vreće.

Čuvanje Čuvati na suvom i hladnom mestu, nakon upotrebe zatvoriti.