Premium Tostato

Premium Tostato
Granulirani tanin za enološku upotrebu

Sastav
Tanin za enološku upotrebu izrađen od francuskog hrasta putem ekskluzivnog procesa hidroalkolholne ekstrakcije i naknadnog prosušivanja na vazduhu.

Karakteristike
PREMIUM TOSTATO SG dobijen je brzom ekstrakcijom pomoču vode i alkohola iz pečenog hrastovog drveta, takav proces omogućava ekstrakciju polifenolnih jedinjenja smanjene organoleptičke agresivnosti, identično onima koje dolaze iz barrique buradi. Prisutnost supstanci nastalih hidrolizom i transformacijom lignina daje vinu notu „boise“ koja tipična za vina čuvana u barrique buradima. PREMIUM TOSTATO SG ima antioksidativno delovanje i proizvodu produžava trajnost. Tretirano vino pokazuje organoleptičko poboljšanje, u vidu mekoće, punoće ili poboljšanje aromatskog profila. Kvalitet je garantovan analitičkim proverama koje su bile potrebne da se ispune parametri diktirani od strane Codex Enologique International.

Primena
PREMIUM TOSTATO SG se koristi za tretiranje crvenih i belih vina, sirćeta i destillata. Kod vina se može koristiti u ranoj fazi čuvanja proizvoda pogotovo ako se koristite stara drvena burad koja više nisu u mogućnosti otpuštati tanine, na taj način se vrši i stabilizacija boje vina. PREMIUM TOSTATO SG može se koristiti u završnoj fazi školovanja belih i crnih vina, u tom slučaju preporučuje se koristiti pre fine filtracije sa proteinski stabilnim vinima. U svakom slučaju preporučujemo testiranje pre upotrebe sa različitim dozama tanina radi organoleptičke procene interakcije s proizvodom.
Za korišćenje PREMIUM TOSTATO SG pridržavati se zakona na snazi.

Uputstva za upotrebu
Pažljivo rastvoriti PREMIUM TOSTATO SG u 10 delova tople vode a zatim dodati u masu, ne koristiti metalne predmete i vodu bogatu kamencom. Preporučuje se korišćenje najmanje 10 dana pre sledećeg tretmana filtracije. Kako bi se izbegla taninsko-proteinska taloženja preporučeno je napraviti test proteinske stabilnost.

Doziranje
od 1 do 15 g / hl za crvena vina;
od 1 do 5 g / hl za bela vina;
od 10 – 40 g / hl za sirće;
od 5 – 40 g / hl za destilate.

Pakovanje
0,5 kg vreće.

Čuvanje Čuvati na suvom i hladnom mestu, nakon upotrebe zatvoriti.