Tan red

Tan red
Sastav
Elago tanin dobijen iz kestena putem ekskluzivnog procesa hidroalkoholne ekstrakcije.

Karakteristike
TAN RED je tanin dobijen iz visoko kvalitenog kestena. Procesom ekstrakcije, tokom kojeg se koristi samo voda i alkohol, dobija se tanin koji se primarno sastoji od plemenitih polifenolnih frakcija sa osobinama slatkoće. TAN RED značajno pomaže u stabilizaciji boje crvenih vina i proizvodu daje veću otpornost na oksidaciju. TAN RED vinu ujedno daje i kompleksniji buke i veću uobličenost.

Primena
TAN RED se koristi kao sredstvo tokom maceracije crvenih vina, u stabilizaciji proteina. Može se koristiti i tokom mešanja vina i faze prerade. U tom slučaju preporučuje se upotreba TAN RED pre poslednjeg filtriranja.
Prilikom upotrebe TAN RED pridržavati se trenutno važeće regulative

Uputstva za upotrebu
Potpuno rastvoriti potrebnu količinu TAN RED u 10 delova tople vode i potom dodati vinu. Ne koristiti metalne predmete ili tešku vodu. Ukoliko se koristi pre flaširanja, preporučuje se prethodno sprovesti preliminarne testove dodavanjem različitih količina tanina, kako bi se sagledao njegov uticaj na organoleptičke osobine proizvoda.

Doziranje
Od 5 do 30 g/hL tokom maceracije za crvena vina;
Od 10 do 40 g/hL za sirće;
Od 5 do 30 g/hL za destilovan alkohol;

Pakovanje
0,5 kg vreće

Čuvati na hladnom i suvom mestu, van uticaja direktne sunčeve svetlosti. Otvoreno pakovanje treba čvrsto i pažljivo zatvoriti.

Na osnovu Ministarskog dekreta od 28.01.1992 godine proizvod je kategorisan kao bezopasan.