Tan white

Tan white
Sastav
Elago tanin dobijen iz kestena putem ekskluzivnog procesa hidroalkoholne ekstrakcije.

Karakteristike
TAN WHITE je tanin dobijen iz visoko kvalitenog kestena. Procesom ekstrakcije, tokom kojeg se koristi samo voda i alkohol, dobija se tanin koji se primarno sastoji od plemenitih polifenolnih frakcija sa osobinama slatkoće. TAN WHITE značajno pomaže u stabilizaciji svežine belih vina i proizvodu daje veću otpornost na oksidaciju. TAN WHITE vinu ujedno daje i kompleksniji buke i veću uobličenost.

Primena
TAN WHITE se koristi kao sredstvo tokom maceracije belih vina, u stabilizaciji proteina, i za sprečavanje oksidiranja belih vina.. Može se koristiti i tokom mešanja vina i faze prerade. U tom slučaju preporučuje se upotreba TAN WHITE pre poslednjeg filtriranja.
Prilikom upotrebe TAN WHITE pridržavati se trenutno važeće regulative

Uputstva za upotrebu
Potpuno rastvoriti potrebnu količinu TAN WHITE u 10 delova tople vode i potom dodati vinu. Ne koristiti metalne predmete ili tešku vodu. Ukoliko se koristi pre flaširanja, preporučuje se prethodno sprovesti preliminarne testove dodavanjem različitih količina tanina, kako bi se sagledao njegov uticaj na organoleptičke osobine proizvoda.

Doziranje
Od 1 do 5 g/hL za bela vina;
Od 10 do 40 g/hL za sirće;
Od 5 do 30 g/hL za destilovan alkohol;

Pakovanje
0,5 kg vreće

Čuvati na hladnom i suvom mestu, van uticaja direktne sunčeve svetlosti. Otvoreno pakovanje treba čvrsto i pažljivo zatvoriti.

 Na osnovu Ministarskog dekreta od 28.01.1992 godine proizvod je kategorisan kao bezopasan.