30 SIL

30 SIL
Bistrilo brzog delovanja

Sastav
Silicijum dioksid (E 551) 30%.

Karakteristike
30 SIL je vodeni rastvor silicijum dioksida (SiO2) stabilizovan pomoću katjona, pH oko 9. Čestice su homogene
dimenzije od 25 nm prečnika, ostvaruju površinu preko 350 m2/g, dajući proizvodu visoku reaktivnost.
Prisustvo hidroksilnih grupa daje česticama negativan naboj, pa time i sposobnost stvaranja elektrostatičkih veza
sa substancama koje imaju pozitivan naboj kao što su želatini i proteini.

Primena
Zbog svojih karakteristika 30 SIL koristi se u kombinaciji sa želatinom (GELAXINA ORO® ili FLUID) ili drugim
bistrilima na bazi belančevina (albumini životinjskog porekla i riblji mehur); u sinergiji sa 30SIL vino postaje
savršeno bistro sa kompaktnim talogom.

Poboljšava filtrabilitet, i deluje antioksidativno.
Koristi se za statična i dinamična bistrenja šire, crnih i belih vina.
Organoleptički ne osiromašuje proizvod.

30 SIL koristi se i kod tretmana vina kalijum ferocijanidom osiguravajući njegovo brzo i potpuno odstranjivanje.

Uputstva za upotrebu
30 SIL je disperzija spremna za upotrebu u kombinacji sa želatinom GELAXINA ORO ili FLUID ili drugim belančevinama.

Dodati 30 SIL direktno u masu.

Doziranje
Od 50 do 100 g/hL za širu;
Od 25 do 50 g/hL za vina

30SIL se meša u sledećim odnosima; gelatina/sol di silice 1:5 do 1:15.

Pakovanje
Kanisteri 25 kg
IBC kontejneri od 1200 kg

Čuvanje
Čuvati na suvom i tamnom mestu.