Premium Gel Grado 1

Premium Gel Grado 1
Prehrambeni želatin sa velikim površinskim električnim nabojem

Sastav
Želatin životinjskog porekla izuzetno visoke čistoće. Svi želatini iz linije PREMIUM se podvrgavaju posebnoj kontroli u “Enologica Vason” da bi se utvrdilo da li zadovoljavaju zahteve utvrđene zakonskim propisima, kao i zahteve utvrđene od strane odeljenja za istraživanje i razvoj “Enologica Vason”.

Karakteristike
PREMIUM GEL GRADO 1 je granulat slamnatožute boje, bez mirisa i ukusa koji, rastopljen u toploj vodi, daje blago opalescentan rastvor. Odeljenje za istraživanja i razvoj kompanije “Enologica Vason” je usavršilo metode za merenje površinskog električnog naboja kod enoloških sredstava, a posebno kod želatina. Metodom je predvidjeno korišćenje posebnog instrumenta: “Streaming Current Detector”-a (S.C.D.). S.C.D omogućuje merenje potencijala protoka koji se može dovesti u korelaciju sa elektrokinetičkim potencijalom, te se tretiranjem pomoću rastvora polielektrolita može odrediti površinski električni naboj.
PREMIUM GEL GRADO 1 se odlikuje velikim površinskim električnim nabojem i malom sposobnošću taloženja tanina. Ovaj želatin je pogodan za tretiranje vina sa malim sadržajem tanina, kod kojih je glavni cilj povećanje bistroće i filtrabilnosti. Osim toga, PREMIUM GEL GRADO 1 omogućuje smanjenje opasnosti od sirkolaže.

Primena
PREMIUM GEL GRADO 1 pogodan je za bistrenje vina, šire, sirćeta i voćnih sokova kada se želi postići dobra bistroća uz neznatno uklanjanje tanina. PREMIUM GEL GRADO 1 poželjno je koristiti u kombinaciji sa bentonitom (V BENTONITE ili PLUSGRAN) ili silicijum dioksid solom ( 30SIL); podrazumeva se da veliki površinski naboj omogućuje smanjenje količine želatina koji se koristi za bistrenje u kombinaciji sa silicijumdioksid solom.

Pri upotrebi PREMIUM GEL GRADO 1 treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti PREMIUM GEL GRADO 1 u najmanje 10 delova tople vode (40-50°C), dok se ne dobije ujednačen rastvor, a zatim razblažiti hladnom vodom. Ovako pripremljen rastvor se ne može čuvati, već se mora upotrebiti u toku istog dana; veća stabilnost rastvora može se osigurati dodavanjem limunske kiseline (1%) i kalijum metabisulfita (1000 ppm).

Doziranje
Od 3 do 15 g/hL za širu i bela vina;
od 5 do 30 g/hL za širu, crna vina, sirće i voćne sokove.
Da bi se izbegli problemi u vezi sa sirkolažom preporučuje se prethodno vršenje laboratorijskih proba sa različitim dozama PREMIUM GEL GRADO 1.

Pakovanje
Vreće od 25 kg. Višeslojne vrećice od 1 kg.

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja.