Mastervin Compact

Mastervin Compact
Granulisano bistrilo sa jakim efektom bistrenja

Sastav
Silicijumov gel absorbiran u bentonit (aktiviran).

Karakteristike
Bentonit MASTERVIN COMPACT dolazi kao selekcionisan bentonit među najboljim u područiju Mediterana. Nakon aktivacije, granulira se procesom koji skraćuje vreme rehidratacije, što omogućuje maksimalnu efikasnost proizvoda. Tokom procesa granulacije absorbira se specifičan silicijumov gel koji poboljšava učinak ovog proizvoda MASTERVIN COMPACT. Dimenzije granula pomažu lakšu adsorpciju vode bez mogućnosti stvaranja grudvica. Karakteristike selekcionisnih minerala i sam proces aktivacije čine ovaj proizvod izuzetno kvalitetnim sa veoma jakim kapcitetom deproteinizacije. Ove kakrakteristilke, zajedno sa originalnom formulacijom sa silika gelom, omogućuju da koristi u svim fazama stabilizacije kada se želi limitirati doza bistrila i skratiti kontakt sa vinom uz postizanje dobrog efekta bistrenja sa nižim sadržajem taloga.

Primena
MASTERVIN COMPACT® se koristi uglavnom za bistrenje vina, šire, sirćeta i sokova. Posebno je preporučena upotreba MASTERVIN COMPACT® za bistrenje i stabilizaciju vina prije punjenja u boce. Odličan za odstranjivanje viška nestabilnih belančevina u vinu i širi.

Upoteba
Rastvoriti MASTERVIN COMPACT® u vodi u odnosu 1:10 - 20 uz mešanje; ostaviti par sati (najmanje 2-4), nakon toga dodati masi, uz dobro homogeniziranje. U slučaju da se kombinuje sa drugim bistrilima proteinskog porekla preporučeno je da se tretman sa MASTERVIN COMPACT® odradi na kraju.

Doziranje
20-60 g/hL za bistrenje šire i vina;
5-80 g/hL za bistrenje belih i crvenih vina;
50-150 g/hl za bistrenje šire i sirćeta

Radi postizanja optimalne doze za stabilnost proteina i efekat bistrenja, preporučeno je prethodono obaviti analizu uzorka u laboratorijskim uslovima: naša preporuka je PROTEOTEST® za verifikaciju proteinske stabilnosti

Pakovanje
Vreće od 20 kg.

Proizvod je klasificiran kao bezopasan