V bentonite

V bentonite
Aktiviran natrijumov bentonit

Sastav
Aktiviran Natrijumov bentonit (E 558).

Karakteristike
V BENTONITE je visoko prečišćeni bentonit selektovan iz najboljih montmorilonitinih minerala. Aktivacioni proces omogućava dobijanje bentonita izuzetnog kapaciteta deproteinizacije. V BENTONIT ima osobinu deproteinizacije od oko 70% ( po modelu rastvora od 100 mg/l i tretmanu sa 1 g/l bentonita); ova osobina pokazuje njegovu upotrebu kao bistrila u finalnoj fazi stabilizacije vina. Dimenzije praha su takve da dozvoljavaju regularnu apsorpciju vode, bez izazivanja stvaranja nerastvorljivih grudvica.

Primena
V BENTONIT se uglavnom koristi za bistrenje vina, šire, sirćeta i voćnih sokova. Upotreba V BENTONITA je u finalnoj stabilizaciji bistrenja vina pre flaširanja. Odnosno, upotreba V BENTONITA se preporučuje za uklanjanja viška proteina koji mogu izazvati porast taloga u boci.

Pri upotrebi V BENTONITA poštovati važeću pravnu regulativu.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti V BENTONIT u vodi u razmeri 1:10-15, neprestano mešajući. Ostaviti par sati da nabubri ( 3-4h najmanje). Zatim dodati masi za tretiranje i temeljno homogenizovati. Kada se bistrenje sprovodi upotrebom drugih proizvoda koji su po prirodi belančevine ( npr. želatin i kazein) tretman na bazi bentonita treba sprovesti kao poslednji u hronološkom redu.

Doziranje
Od 30 do 60 g/hL za bistrenje šire i mladih vina
Od 30 do 150 g/hl za bistrenje belih i crvenih vina.

Da bi se utvrdila optimalna doza za sigurnu stabilizaciju belančevina i bistrenje, potrebno je izvšiti odgovarajuće laboratorijske probe: BENTOTEST za procenu stabilnosti belančevina i QFT za procenu indexa filtrabilnosti.

Pakovanje
Vreće od 25 kg.

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja. 

Na osnovu Ministarskog dekreta od 28.01.1992 godine proizvod je kategorisan kao bezopasan.