Smartvin PVPP

Smartvin PVPP
Sintetički adsorbent sa visokom sposobnošću stabilizacije

Sastav
PVPP (Polivinilpolipirolidon), peletiran visoke čistoće

Karakteristike
Selekcioniran od strane Enologice Vason Smartvin PVPP visoke čistoće sa svojstvom upijanja fenolnih jedinjenja, posebno onih fenola taninskog i oksidativnog karaktera. Karakteriše ga posebna hemijska inertnost što ga čini idealnim za tretiranje vina, šire i voćnih sokova. Kod tretiranja belih vina Smartvin PVPP uzrokuje lagan gubitak žute boje, koja potiče od oksidiranih polimera fenolnih jedinjenja. Kod tretiranja crvenih vina Smartvin PVPP uzrokuje lagan gubitak boje, koje je minorno u poređenju sa drugim preoteinskim bistrilima.

Primena
Zbog njegovog specifičnog delovanja Smartvin PVPP se preporučuje za tretiranje visokokvalitetnih vina, kurativno i preventivno. Posebnu primenu nalazi kod bistrena i u filtracijama u svrhu poboljšanja karakteristika kod oksidiranih belih vina, za uklanjanje žutih tonova i kod mladih crnih vina za smanjivanje taničnosti. Smartvin  PVPP se koristi i za tretiranje voćnih sokova.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti Smartvin PVPP u manjoj količini vode, naposletku dodati proizvodu pritom dobro homogenizirati; delovanje je trenutno, može se odmah početi sa drugim procesima npr. filtracija ili taloženje u kombinaciji sa drugim bistrilima.

Doziranje
od 2 do 15 g/hL za širu i bela vina;
od 10 do 40 g/hL za širu, crvena vina, sirće i voćne sokove.
Veče doze se koriste za jako oksidirana vina.

Pakovanja
0,5 kg i 20 kg

Čuvanje
Čuvati na suvom i tamnom mestu, posle upotrebe dobro zatvoriti.