Flotogel

Flotogel
Specifičan želatin za flotaciju

Sastav
Animalni želatin izuzetno velike čistoće.

Karakteristike
FLOTTOGEL je animalni želatin sa visokim sadržajem proteinskog azota. Ima praškasto-kristalni oblik, bez mirisa i ukusa. Nema dodataka konzervansa. FLOTTOGEL ima sposobnost želiranja od 100 Bloom. Ovo sredstvo je potpuno rastvorljivo u vodi na 40-50°C, te daje bistar i ujednačen rastvor.

Primena
FLOTTOGEL se uspešno koristi pri bistrenju šire i voćnih sokova u postupcima flotacije. Sirovine koje se koriste u proizvodnji FLOTTOGEL-a garantuju dobijanje hidrofobnih flokula sposobnih da se lako vezuju za gas koji se koristi u postupcima separacije pomoću flotacije. Osim toga, FLOTTOGEL se odlikuje izraženom sposobnošću bistrenja i odličnom sposobnošću vezivanja sa polifenolima, a posebno onim taninske prirode. Kada se FLOTTOGEL koristi u postupcima flotacije poželjno je prethodno vršenje laboratorijskih testova radi utvrđivanja doza i optimalnih odnosa sa drugim sredstvima za bistrenje.

Pri upotrebi FLOTTOGEL-a treba se pridržavati važećih zakonskih propisa kojima je regulisana ova materija.

Upustva za upotrebu
Rastvoriti FLOTTOGEL u vodi temperature 40-45°C u odnosu 1:10 ukoliko se koristi odmah, odnosno u odnosu 1:50 ukoliko se želi izbeći stvaranje gela. Ovako pripremljeni rastvor nije stabilan, pa ga treba upotrebiti u toku istog dana.
Vreme čuvanja rastvora se može produziti dodavanjem sumpordioksida (500 mg/L) i povećajem kiselosti pomoću vinske kiseline (0,5% zapremine rastvora). U slučaju postupka flotacije, FLOTTOGEL se dodaje direktno netretiranoj širi pomoću sistema za automatsko doziranje.

Doziranje
Od 2 do 10 g/hL za širu koja se bistri u postupku flotacije.
Veće doze se koriste kod šire od crnog grožđa i proizvoda koje je teško bistriti. Da bi se izbegla pojava preteranog doziranja (sirkolaže) preporučuje se prethodno vršenje laboratorijskih proba sa različitim količinama FLOTTOGEL-a.

Pakovanje
Vreće od 25 kg.

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti
Na osnovu Ministarskog dekreta od 28.01.1992 godine proizvod je kategorisan kao bezopasan.