Premium Gel Grado 3

Premium Gel Grado 3
Prehrambeni želatin sa malim površinskim električnim nabojem

Karakteristike
PREMIUM GEL GRADO 3 je granulat tamno žute boje, bez mirisa i ukusa koji, rastopljen u toploj vodi, daje blago opalescentan rastvor. Odeljenje za istraživanja i razvoj kompanije “Enologica Vason” je usavršilo metode za merenje površinskog električnog naboja kod enoloških sredstava, a posebno kod želatina. Metodom je predvidjeno korišćenje posebnog instrumenta: “Streaming Current Detector”-a (S.C.D.). S.C.D omogućuje merenje potencijala protoka koji se može dovesti u korelaciju sa elektrokinetičkim potencijalom, te se tretiranjem pomoću rastvora polielektrolita može odrediti površinski električni naboj.
PREMIUM GEL GRADO 3 se odlikuje malim površinskim električnim nabojem i velikom sposobnošću taloženja tanina, te je stoga podesan za tretiranje vina sa visokim sadržajem tanina.

Primena
PREMIUM GEL GRADO 3 se preporučuje za bistrenje vina, šire, sirćeta i voćnih sokova. PREMIUM GEL GRADO 3 je poželjno koristiti u kombinaciji sa bentonitom (V BENTONITE ili PLUSGRAN).

Pri primeni PREMIUM GEL GRADO 3 treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti PREMIUM GEL GRADO 3 u najmanje 10 delova tople vode (40-50°C), dok se ne dobije ujednačen rastvor, a zatim razblažiti hladnom vodom. Ovako pripremljen rastvor se ne može čuvati, već se mora upotrebiti u toku istog dana; veća stabilnost rastvora može se osigurati dodavanjem limunske kiseline (1%) i kalijum metabisulfita (1000 ppm).

Doziranje
Od 3 do 15 g/hL za širu i bela vina;
od 5 do 30 g/hL za širu, crna vina, sirće i voćne sokove.
Da bi se izbegli problemi u vezi sa sirkolažom preporučuje se prethodno vršenje laboratorijskih proba sa različitim dozama PREMIUM GEL GRADO 3.

Pakovanje
Vreće od 15 kg. Višeslojne vrećice od 500 g.

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti Na osnovu Ministarskog dekreta od 28.01.1992 godine proizvod je kategorizovan kao bezopasan